Membran

Membran er våtrommets bærende element når det kommer til beskyttelse mot og forhindring av fugtskader. Vi har all den ekspertise som skal til for å sikre at sveising og legging av membran blir utført på en måte som gjør at våtrommet lever opp til bransjens strenge krav og normer. Vi bruker kvalitetsprodukter som imøtekommer våtromsnormens krav til holdbarhet og  damptetthet.

Vi legger de fleste typer membran på våtrom og bad,  radonmembran og  membran på tak og terrasser.

© 2010 Ivar Kosior Membranservice Suffusion theme by Sayontan Sinha